Informació del Col·legi
Breu repàs a la vida col·legial
 
Als arxius del nostre Col·legi s’ha trobat la “circular general de la sección nº 39 “ datada a Madrid el dia 23 de desembre de 1943 i escrita pel “Sindicato Nacional del Seguro”, on s’encomanen unes normes sobre les bonificacions de les primes i sobre les comissions que rebran els agents, segons els rams, per la feina de l’estudi tècnic, inspecció del risc i desenvolupament posterior. Segons l’esmentada circular, aleshores els agents no desenvolupava la labor de captació de l’assegurat. D’aquests i d’altres temes es parlava a les reunions quan pertanyíem al Grupo VII (Producció) del Sindicato Nacional del Seguro.
 
El dia 21 de desembre de 1965 es varen aprovar els estatuts del Colegio Sindical Nacional de Agentes de Seguros del Sindicato Nacional del Seguro. El dia 12 d’abril de 1967 va ser aprovat, pel Ple de la Junta Rectora el Reglament dels Col·legis Provincials. A partir d’aleshores s’iniciaren les tramitacions oportunes per constituir els col·legis provincials.
 
La primera assemblea que va fer el nostre Col·legi va ser al 1968, concretament el dia 29 de gener, al saló d’actes de la Delegació Provincial de Sindicats.
 
Amb l’aprovació de la Llei 117/1969, de 30 de desembre, que regula la producció d’assegurances privades, es dóna un pas decisiu a la dignificació de la professió de l’agent d’assegurances, el qual es classifica en afecte i en lliure.
 
A l’any 1985 els agents lliures passen a denominar-se corredors d’assegurances per la qual cosa la denominació del Col·legi passa a ser Col·legi d’Agents i de Corredors d’Assegurances.
 
El 30 d’abril de 1992 es publica la Llei 9/92 de mediació en assegurances privades. Aquesta llei ens denomina mediadors d’assegurances i ens classifica en agents i en corredors d’assegurances. Delimita les funcions dels agents i dels corredors i estableix els requisits per a exercir de cadascun d’ells. Canvia la denominació del col·legi que passa a ser Col·legi de Mediadors d’Assegurances Titulats i estableix que la col·legiació serà voluntària i, a més a més, solament es podran col·legiar les persones que estiguin en possessió del Diploma de mediador d’assegurances titulat.
 
El 18 de juny de 2006 es publica la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Entre altres coses canvia la denominació del col·legi que passa a ser Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida.
 
Història del Col·legi de Lleida
 
Presidents
 
 • Juan Vicente Benet (1967-1974)
 • Artur Sala Bardella (1975.1998)
 • Joan Antoni Santos Rovira (1998-2004)
 • Joan Miquel Vicente Català (2004-2012)
 • Jordi Piqué Abadias (actualment)
 

Fets i activitats a ressaltar

1966 Fundació del Col·legi
1977 Aprovació de la compra d’un local per ubicar la seu social del Col·legi.
1979  Inauguració de les instal·lacions del Col·legi
1980  Inici de xerrades setmanals per orientar i clarificar els dubtes que poguessin tenir les persones interessades en presentar-se a les proves d’aptitud per a l’obtenció ’aleshores “Títol d’Agents d’Assegurances”.
1985 Curs de català per als col·legiats i redacció de les actes en català
1989 Publicació del primer número del butlletí RISC
1993 Inici de la impartició del Curs Superior d’Assegurances
2002 Remodelació de les oficines del Col·legi

2004

25è Aniversari de la Inauguració de la Seu Col·legial

 

Medalla de Plata al Mèrit en l’Assegurança

Col·legiats de Lleida que l’han obtingut:


  Josep Estañol Sans

Pascual Riu Porta

  Francesc Vila Olivas

  Joan Vicente Benet

Artur Sala Bardella


Medalla al Mèrit Col·legial


Eulalia Piñol Tasias (2004)

Joan Antoni Santos Rovira (2006)

Joan Miquel Vicente Català (2017)


Cadira Col·legial

 • Josep Escribà Escuer (2006)
 • Josep M. Simón Solano (2006)
 • Albert Fernandez Jorge (2007)
 • Ricardo Lega Arredondo (2008)
 • Xavier Baulies Amorós (2009)
 • Josep Pujol Sauret (2009)
 • Ramon Moncunill Jounou (2010)
 • Josep Estañol Santacreu (2011)
 • Artur Sala Bardella (2012)
 • Josep Sole Capdevila (2013)
 • Joan Miquel Vicente Català (2014)
 • Eulàlia Piñol Tasias (2016)
 • Joan Antoni Santos Rovira (2017)