Conferències i cursos
Nº:  3055

05/10/2017

DEFENSA JURÍDICA D'EMPRESES (PRESENTACIÓ)


26/09/2017

NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (PRESENTACIÓ)


08/03/2017

RC PROFESSIONAL DE MEDIADORS D'ASSEGURANCES: TIPOLOGIA DE SINISTRES

 

 14/01/2014

SEPA, ZONA ÚNICA DE PAGAMENTS EN EUROS (PRESENTACIÓ TEIXIDÓ)

SEPA, ZONA ÚNICA DE PAGAMENTS EN EUROS (PRESENTACIÓ MPM)

SEPA, ZONA ÚNICA DE PAGAMENTS EN EUROS (VÍDEO)


28/01/2014

ASSEGURAMENT DE RISCOS A L'ESTRANGER (VÍDEO)

ASSEGURAMENT DE RISCOS A L'ESTRANGER (PRESENTACIÓ)

 

13/02/2014

L'ANÀLISI OBJECTIU (PRESENTACIÓ)

L'ANÀLISI OBJECTIU (VÍDEO)


19/02/2014

ASSEGURANÇA DE DEPENDÈNCIA


27/03/2014

LA PROTECCIÓ DE DADES I EL MEDIADOR D'ASSEGURANCES. ORIENTACIÓ PRÀCTICA


10/04/2014

PLA ESTRATÈGIC DE LA MEDIACIÓ. VÍDEO PART TEÒRICA

PLA ESTRATÈGIC DE LA MEDIACIÓ. VÍDEO PART PRÀCTICA


PLA ESTRATÈGIC DE LA MEDIACIÓ. PRESENTACIÓ PART TEÒRICA

PLA ESTRATÈGIC DE LA MEDIACIÓ. PRESENTACIÓ PART PRÀCTICA


24/04/2014

ASSEGURANÇA DE COMERÇ AVUI (VÍDEO)

ASSEGURANÇA DE COMERÇ AVUI (PRESENTACIÓ)


08/05/2014

RENDIBILITZANT LA CARTERA (PRESENTACIÓ)

ESTAR A INTERNET? QUAN, ON I PER QUÈ (PRESENTACIÓ)

RENDIBILITZANT LA CARTERA. ESTAR A INTERNET? ON I PER QUÈ (VÍDEO)

 

04/06/2014

L'ASSEGURANÇA DE DECESSOS UNA OPORTUNITAT DE VENDA


10/06/2014

ACTITUD COMERCIAL PEL PERSONAL DE BACK OFFICE (PRESENTACIÓ)

ACTITUD COMERCIAL PEL PERSONAL DE BACK OFFICE ( QUADERN BITACORA)


03/07/2014

LA RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL DEL MEDIADOR D'ASSEGURANCES (PRESENTACIÓ)

LA RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL DEL MEDIADOR D'ASSEGURANCES (VÍDEO)

 

09/09/2014

LLEI DE SEGURETAT VIÀRIA I DESPENALITZACIÓ DE LES FALTES EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT (PRESENTACIÓ)

AUTOBASIC PLUS (PRESENTACIÓ)

 

21/10/2014

ELS MEDIADORS D'ASSEGURANCES I LLURS OBLIGACIONS LEGALS (VÍDEO)

ELS MEDIADORS D'ASSEGURANCES I LLURS OBLIGACIONS LEGALS (PRESENTACIÓ)

 

11/11/2014

RETRIBUCIÓ VARIABLE I EN ESPÈCIE I LA SEVA FISCALITAT (VÍDEO)

 

18/11/2014

GUIA PER A LA TEVA JUBILACIÓ (VÍDEO)

GUIA PER A LA TEVA JUBILACIÓ (PRESENTACIÓ)

 

20/11/2014

 

08/10/2015

DESPENALITZACIÓ DE LES FALTES JUDICIALS I EL NOU BAREM DE LESIONS. SOLUCIONS ARAG - AUTO BASIC PLUS


29/10/2015

LOSSEAR I LES MODIFICACIONS DE LA LLEI DE MEDIACIÓ I DE LA LLEI DE CONTRACTE D'ASSEGURANCES


03/12/2015

QUANT VAL LA MEVA CARTERA?


27/01/2016

GESTIÓ DE PROGRAMES INFORMÀTICS. OPTIMITZACIÓ (VÍDEO)

GESTIÓ DE PROGRAMES INFORMÀTICS. OPTIMITZACIÓ (PRESENTACIÓ)


16/03/2016

 ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL (PRESENTACIÓ)


19/05/2016

NOUS ENFOCAMENTS PER A NOUS TEMPS EN EL NOSTRE NEGOCI DE VIDA (VÍDEO)

NOUS ENFOCAMENTS PER A NOUS TEMPS EN EL NOSTRE NEGOCI DE VIDA (PRESENTACIÓ)


08/06/2016

PARLEM DE SINISTRES? (VÍDEO)


29/06/2016

UNA DÈCADA DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA (VÍDEO)


22/09/201

ASSEGURANCES DE CIBERRISCOS: FUTUR O PRESENT? (PRESENTACIÓ)


05/10/2016

LA GESTIÓ D'ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ AMB VEHICLES ESTRANGERS (VÍDEO)

LA GESTIÓ D'ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ AMB VEHICLES ESTRANGERS (PRESENTACIÓ)


03/11/2016

 

JORNADA TECNOLÒGICA DE LA MEDIACIÓ (VÍDEO-TUTORIAL DEMO DEL MULTITARIFADOR AVANT2)

JORNADA TECNOLÒGICA DE LA MEDIACÓ ( PRESENTACIÓ ESTRATÈGIA DIGITAL EN LA MEDIACIÓ DE L'ASSEGURANÇA)

 

30/11/2016

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS: VERIFICACIÓ (PRESENTACIÓ)